شرکت آموده از سال 1381 فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است که می توان گفت شرکت آموده دو دهه فعالیت مستمر تولیدی در راستای اهداف خانواده آموده دارد.
تولید اکسید روی در گرید های مختلف و منطبق با استاندارد های آموده ماحصل حضور مستمر ما در عرصه صنعت کشور ایران است.

چشم‌انداز ما در قلب تعهد ماست. با بکارگیری فناوری‌ها و حفظ ارزش های شرکت آموده محصولاتی نوآورانه ایجاد کنیم.
هدف از این چشم‌انداز تبدیل شدن به یک برند محبوب، یک شرکت خالق نوآوری و یک شرکت مورد اطمینان صنایع است. در این راستا، ما تلاش‌هایمان را وقف خلاقیت ،نوآوری و ارزش‌ها می‌کنیم.
ما به واسطه شور و اشتیاقی که نسبت به نوآوری و عملکرد بهینه داریم، بهترین محصولات و خدمات را برای صنایع عرضه نموده‌ایم.
ما مشتاق کاوش در زمینه‌های جدید کسب و کار هستیم و مسیر خود را در طول تاریخ نوآوری تداوم می‌بخشیم.
آموده با اشتیاق تمام با چالش‌ها و فرصت‌های نو مواجه می‌شود.