شرکت آموده با تولید اکسید روی در گریدهای مختلف، ماده اولیه مورد نیاز صنایع مختلفی را تامین می کند. آموده با تولید این محصولات تا به حال توانسته است به گستره وسیعی از صنایع مختلف خدمت رسانی نماید و با تمرکز بر سیاست ها و فعالیت های عملیاتی به منظور ارائه محصولات ارزنده تر، توسعه مشتریان داخلی و خارجی امری بدیهی است بدین منظور آموده با سنجش مستمر نیاز مشتریان و تحقیقات در بخشهای مختلف در جهت تثبیت این امر کوشا است.