مسئولیت اجتماعی

شرکت آموده ایفای نقش جدی به عنوان یک مجموعه صنعتی در راستای توسعه فعالیت های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی را به عنوان یک امر مهم در دستور کار خود دارد. ما خود را متعهد می‌‌دانیم که به وظایف اجتماعی و فرهنگی خود پایبند باشیم. و در مسیر عمل به مفاهیم اساسی شعار آموده تلاش می‌نماییم تا با هم بودن را با همراهی و همدلی با تمام هموطنان عزیزمان ادامه دهیم.

شرکت آموده همراهی در جهت تسهیل معضلات و چالش‌ها اجتماعی را نه تنها یک مسئولیت بلکه وظیفه اجتماعی خود دانسته و امیدوار است با همراهی صادقانه و موثر با جامعه و فعالیت‌های اجتماعی نقش شایسته‌ای در بهبود آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی یکی از اولویت‌های این شرکت در راستای مسئولیت‌ها و همراهی اجتماعی است. امیدواریم که بتوانیم با حمایت شایسته از فرهنگ و هنر این مرز و بوم نقشی در پرورش استعدادها و خلاقیت‌های این سرزمین داشته باشیم.

پیرو مسئولیت اجتماعی شرکت آموده در جهت همراهی زیست محیطی برای دستیابی به اهداف پایداری محیط زیست راهکارهای در نظر گرفته شده عبارتند از :

  • تدوین سیاست‌های تولید متناسب با قواعد محیط زیستی
  • سرمایه‌گذاری‌های محیط زیستی