Kalite Politikası

Hammaddelerin, ara ve bitmiş ürünlerin tutarlı kalite kontrolü için kalite kontrol sürecini ve çevresel düzenlemelere uymayı çok ciddiye alıyoruz. Kalite politikası; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler konusunda müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

Amoodeh Çinko Oksit, kalite ve hizmetlerde Sıfır hata ve sürekli iyileştirme sağlamak için kalite sistemi oluşturmayı amaçlar. Ekibimiz aşağıda yer alan konulara önemle yaklaşıyor:

  • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirerek kalite bilincini artırmak.
  • Tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm kademelerde Kalitenin iyileştirilmesi.
  • Taahhütlerin yerine getirilmesi
  • Çevrenin sağlığı, güvenliği ve korunması ve paydaşların haklarıyla ilgili tüm yasa ve düzenlemelere bağlılık.
  • Kaynak ve enerji tüketimini optimize etmek
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak için üretim denetimini ve teknik hizmetlerinin iyileştirilmesi