Sosyal sorumluluk

Amoodeh şirketi, gündeminde önemli
bir konu olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinin geliştirilmesinde bir sanayi kompleksi olarak ciddi bir rol oynamaktadır. Sosyal ve kültürel görevlerimize bağlıyız. Bu süreçte, tüm sevgili yurttaşlarımızla birlikte olmaya devam etmek için kurumsal sloganın temel kavramlarına devam etmeye çalışacağız.

Amoodeh şirketi sosyalleşmeyi sadece sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda sosyal sorunları ve zorlukları kolaylaştırmak için bir sosyal sorumluluk olarak görür ve toplum ve sosyal faaliyetlerle dürüst ve etkili bir ilişki kurarak sosyal zararı iyileştirmede etkili bir rol oynamayı umar.

Supporting cultural, artistic and educational programs is one of the company’s priorities in social responsibility and companionship. We hope that with the proper support of Iranian culture and art we can play a role in nurturing the talents and creativity of this land.

Following the social responsibility of Amoodeh company for environmental compliance in order to achieve environmental sustainability goals, the proposed solutions are:

  • Formulation of production policies commensurate with environmental regulations
  • Environmental investments