Amoodeh Çinko oksit her zaman Sürdürülebilirlik tanımına uygundur – “İnsanların ve doğanın mevcut ve gelecek nesillerinin üretken uyum içinde var olabileceği sosyal, ekonomik ve diğer gereksinimlerini yerine getirmesini sağlayan koşulları yaratın ve koruyun.”

Sosyal sürdürülebilirliği teşvik eden faaliyetlere öncülük ediyoruz. İyi çevre yönetimi, doğal kaynakların korunması ve toplumların sağlık ve refahını destekleyen projelerde yer alarak; beraber sürdürülebilir bir toplum olarak büyümeyi amaçlıyoruz.